SÖZLEŞMELER

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : TAS.HAL.SANFA TEKSTİL VE MOBİLYA TASARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No : 743020870500017

Adres : Ihlamur caddesi Yeşil Çimen Sok. No:17 Beşiktaş-İSTANBUL

Telefon : (0212) 259 72 55

Eposta : mektup@derishow.com.tr

Banka hesap bilgileri :

Satıcı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, MERSİS NO: 743020870500017 dir. ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

ALICI BİLGİLERİ

Adı,Soyadı/ Ünvanı : ………………………………………………

Adres :…………………………………………………….

Telefon : …………………………………………………………..

E-Posta : …………………………………………………………

MADDE 2 KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 4 SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

4.2. Kargo Ücreti Derishow tarafından ödenecektir.

MADDE 4 SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde alıcının SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda madde 6’ da belirtilmiştir. ALICI'nın satış bedelini sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI' nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

ÜRÜN BİRİM FİYAT ADET TOPLAM

....... TL …… ……………TL

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri ……………..TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV dahil) ……………..TL

ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

Ödeme Şekli-Aracı: (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

……………………………

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslimat yapılacak kişinin Adı,Soyadı

Unvanı:…………………..

Adres:………………………………

Cep Telefon: ………………….

E-Posta:…………………………………

FATURA BİLGİLERİ

Adı,Soyadı:

Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 5 TAAHHÜT VE KAMPANYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yukarıda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 6 ÜRÜNLERİN TESLİMATI

6.1. Ürünler, Tüketici'nin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir. ALICI ile işbu sözleşmenin kurulması ancak teslimat adresi olarak Türkiye coğrafi sınırlarının gösterilmesiyle mümkün olacaktır. ALICI teslimat adresi olarak Türkiye coğrafi sınırları dışında bir yeri göstermesi durumunda, işbu sözleşme kurulmayacak olup, bu konuda SATICI’nın herhangi bir sorumluluk taşımayacağı ALICI tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.derishow.com.tr adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI, sattığı ürünleri anlaştığı KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde alıcının SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve www.derishow.com.tr adresinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Kargo teslimatı anında ALICI' nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır.

6.3 Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, salgın hastalık ve benzerleri ) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI' yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

6.4. Ürünler, ALICI yerine onun gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.5. ALICI’nın, satıcının belirlediği taşıyıcı (Kargo firması) dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

6.6. Tüketici, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Özellikle, cam ürünlerde kırık, çatlak vb. şikayetler nedeni ile iade ve değişim taleplerinin dikkate alınabilmesi için ALICI kargodan ürünü teslim alırken mutlak surette paketi açıp kontrolünü yapmalı ve kırık, çizik, çatlak vb. sorunu olan ürünü kargodan teslim almayarak tutanak tutturmak suretiyle SATICI’ya iadesini sağlamalıdır. Aksi halde, kargodan teslim alınan üründeki kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınmayacak, kargodan itirazsız teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilerek ALICI nezdinde gerçekleştiği kabul edilecek olan kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınamayacaktır.

MADDE 7 CAYMA HAKKI

7.1 ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un madde 3/k hükümleri çerçevesinde TÜKETİCİ sıfatını taşıyor ise; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanılması halinde cayma hakkı kullanılamaz.

7.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve Cayma bildirimini yapması üzerine Ürün'ü azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine anlaşmalı kargo aracılığı ile ve faturası ile birlikte göndermelidir.

ALICI’nın malı teslim eden kargodan başka bir kargo ile ürünü iade etmek istemesi halinde gönderim ücretinin satıcı tarafından karşılanması mümkün olmayacaktır.

7.3 ALICI’nın ticari veya mesleki amaçlarla hareket ettiği durumlarda cayma hakkı yasal olarak söz konusu olmadığı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. ALICI’nın tüketici sıfatını taşımaması halinde TBK ve TTK’nda düzenlenen genel hükümler uyarınca ALICI tarafından sözleşmeden dönme hakkı kullanılabilir.

7.4 Cayma Hakkının Olmadığı Durumlar; ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim ve tüm türevleri, tek kullanımlık ürünler, şekil değişikliğine uğramış ürünler, tahrip edilmiş ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde teslim edilen malların iadesi ALICI tüketici sıfatını taşıyor olsa dahi Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kişisel kullanım ürünleri, iç giyim ürünleri, vb. ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 7 CAYMA VE FESİH HALİNDE BEDEL İADESİ

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde alıcıya iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir (Bankaların iadeyi gerçekleştirmelerinde ortalama süreç 2 ile 3 haftayı bulabilmektedir)

MADDE 8 UYUŞMAZLIKLARIN HALİ

ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde ALICI’nın tüketici sıfatını taşıması halinde; İlgili bakanlıkça her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve ilan edilen parasal sınırları aşan durumlarda dava şartı olan arabuluculuk süreçlerinden geçilmek suretiyle Tüketici Mahkemeleri'ne başvurma olanağı bulunmaktadır. Alıcı’nın tacir olması halinde ise genel hükümlere göre uyuşmazlıkların halli için gerekli hukuksal başvuru yollarına müracaat edilebilecektir.

MADDE 9 BİLGİ (VERİ) GİRİŞİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

www.derishow.com.tr adresinde siparişle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup alıcı tarafından ödeme bilgileri girilirken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermek mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen bilgi girişi hataları için Müşteri Hizmetleri ile (0212) 259 72 55 telefondan irtibata geçilebilecektir.

MADDE 10 SÖZLEŞMENİN EDİNİLMESİ VE SAKLAMA SÜRESİ

ALICI, sisteme kaydederken vermiş olduğu email adresine gönderilen işbu ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi Kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

MADDE 11 GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

ALICI tarafından www.derishow.com.tr adresinde girilen bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’nın cihazlarından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

Gizlilik Bildirgesi, Ticari Elektronik İletişim Kuralları, Kişisel Verilerin Korunması kuralları ve aydınlatma metninin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

ALICI, SATICI'ya işbu formda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya gerek yine belirtilen şekilde ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir.

ALICI, dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün(lerin) temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın işlemi www.derishow.com.tr adresinde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve ALICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

Yeni Hesap Kaydı